DUO en het Process Communication Model

DUO en het Process Communication Model

Lees over mijn eerste stappen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs als Process Communication Model trainer.

 

 

Het Process Communication Model is de tool om aan de slag te gaan met het versterken van zelfmanagement van medewerkers en om echt werk te maken van inclusiviteit en om diversiteit te vieren. Lees in dit bericht hoe ik bij DUO aan de slag ging met PCM.

Dienst Uitvoering Onderwijs is een uitvoeringsorganisatie die valt onder het ministerie van OCW. De dienst is met name bekend door de uitvoering van de wet studiefinanciering. Daarnaast verzorgt DUO: schoolexamens, inburgeringsexamens, registratie kinderopvang, bekostiging van scholen, het diplomaregister  en nog veel meer. Om je een beeld te geven qua grootte van de organisatie: bij duo werken (cijfers 2020) 2750 medewerkers (2500 fte).

De missie van DUO luidt: “Wij maken een leven lang ontwikkelen mogelijk. Dat doen wij niet alleen, maar samen met onze partners. Dat is onze bijdrage aan een slim, vaardig en creatief Nederland.” 

PCM sluit heel goed aan bij deze missie aangezien het ontwikkelen van skills zoals bijvoorbeeld effectief communiceren, stressmanagement en motiveren natuurlijk enorm bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van een mens, of zoals DUO het zegt: een slim, vaardig en creatief Nederland. Als je als mens een periode van veel stress ervaart is er in deze periode weinig ruimte om nieuwe dingen te leren. Als je dus leert hoe je deze periodes “zo kort mogelijk kan houden” dan blijft er bijvoorbeeld meer tijd, ruimte en energie over voor creativiteit, nieuwe inzichten en vooral voor effectief samenwerken.

Het percentage van de uren die besteed worden aan ICT werkzaamheden binnen DUO is hoog. DUO is een uitvoeringsorganisatie van de overheid maar je zou DUO ook heel goed kunnen zien als een enorm groot ICT bedrijf. Misschien wel een van de grootste in noord Nederland. 

De eerste stappen bij DUO

Op aanraden van familieleden heb ik zelf de basistraining PCM gevolgd. Ik was zo overtuigd van dit model dat ik met al mijn overtuigingskracht en met behulp van een goede businesscase mijn manager overtuigde dat ik ook echt deel moest nemen aan de PCM trainer certificering. Het plan was om naast mijn functie als Product Owner ook  PCM trainingen te gaan geven binnen DUO.

Om stappen te zetten binnen een grote organisatie heb je vaak geduld maar ook doorzettingsvermogen nodig. Omdat ik wel het idee had dat iedereen overtuigd was van de potentie van het PCM model en mijn trainingen lukte het mij om mijn geduld te bewaren en door te zetten met dit idee.

In goed overleg kozen wij er voor om te starten met vier personen: twee agile coaches, een manager en een bedrijfsanalist. De skills die je je eigen maakt door deze training te volgen zijn heel waardevol voor mensen in deze functie. Je moet dan denken aan: je communicatiestijl optimaal aan laten sluiten bij die van je gesprekspartner, weten wat mensen motiveert, stress bij anderen en bij jezelf herkennen en daar interventies op doen en bijvoorbeeld miscommunicatie binnen teams voorkomen.

De eerste officiële training

Die eerste training was mijn eerste stap als gecertificeerd trainer en voor de organisatie een kans om te ervaren wat PCM kan betekenen. Alle vier de deelnemers adviseerden heel positief voor het geven van deze training binnen DUO. En zo ging het balletje rollen. 

Het vervolg

Datzelfde jaar nog trainde ik meer dan 60 mensen in verschillende samenstellingen. Bestaande teams maar ook collega’s die op basis van een open inschrijving deelnamen aan mijn trainingen. De lijst met geïnteresseerden groeide en groeide. Ook managers maakten medewerkers steeds vaker attent op de mogelijkheid van het volgen van een PCM training. Ik zag heel duidelijk mooie dingen ontstaan binnen bestaande teams in die drie dagen.

Wat ik ook merkte is dat mensen het in hun privé sfeer ook toe gingen passen. Vaak na de eerste trainingsdag kwamen ze met voorbeelden terug waarin de opgedane skills van pas kwamen. “Ik heb sinds lange tijd de kinderen zonder stress op bed gekregen” of  “Ik kan ineens beter communiceren met mijn zoon” zijn maar twee voorbeelden van wat deelnemers met de groep deelden. Of dat men het gedrag van hun partner ineens beter begreep. (op mijn website en op linkedin kun je nog meer testimonials lezen)

Wat nog meer:

Na het geven van een training kwamen er deelnemers naar mij toe met de vraag of ik ze niet persoonlijk wilde begeleiden omdat ze uitdagingen ervoeren die raakten aan de inhoud van PCM.  Ik merkte dat ik veel energie kreeg van het feit dat ik mensen kon helpen en waardevol voor ze kon zijn. Daarnaast heb ik de rol van mediator op mij genomen in een conflictsituatie tussen collega’s. Ook in deze setting vormde PCM een goede basis om weer tot constructieve gesprekken te komen.

Corona

Door de covid problematiek in combinatie met het thuiswerk advies, werd deze sneeuwbal niet steeds groter en groter maar kwam deze abrupt tot stilstand. Maar inmiddels rolt de bal weer en nu vanuit mijn eigen bedrijf als full time ondernemer.