Privacybeleid

Privacyverklaring Arjan Stoffers training & consultancy

Versie 14 mei 2018

Je online vrijelijk kunnen bewegen

Je bezoekt onze website www.arjanstoffers.nl voor informatie. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen

Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring. We hebben deze zo beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk mogelijk gemaakt. Maar niemand is perfect en we kijken allemaal met een eigen blik naar informatie en de wereld om ons heen, dus mocht je vragen hebben laat het ons gerust weten. Je kunt dit doen middels het contactformulier, ons een e-mail te sturen, of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Arjan Stoffers training & consultancy
Scholeksterpad 5
9791 EN Ten Boer

T: 0613171055
E: info@arjanstoffers.nl
W: www.arjanstoffers.nl

KVK 74557181
IBAN: NL83KNAB0258876182
BTW: NL002156901B89

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

Uiteraard. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief gebruiken wij je gegevens alleen voor dat doel. Als je informatie opvraagt via ons contactformulier, gebruiken wij je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat onze mailbox niet. We doen dit alles volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Over dat alles hieronder in detail meer.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je onze website bezoekt, een contactformulier invult, meedoet aan een actie en/of gebruik maakt van de diensten van Arjan Stoffers Communicatie, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website of die je invult bij het meedoen aan een actie. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Waarom worden deze gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (verkoop van een product, aanmelding voor een training of nieuwsbrief). Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan jouw vraag gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt in de vorm van korte notities vastgelegd voor zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

  • websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij je hier vooraf toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Nieuwsbrief

Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie over het Process Communication Model® en toepassingen in de praktijk. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Cookies – laat ze voor je werken

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. Zie ook deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Met Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. ( privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics ).

Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; de laatste 3 cijfers van het IP-adres hebben wij geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Je gegevens zijn goed beveiligd

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden niet online opgeslagen (‘in the cloud’), onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url (momenteel nog in constructie voor deze website).

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande relaties worden niet langer bewaard dan drie jaar na afloop van het laatste contact. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen alleen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen twee werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem ook dan contact op.

Dank voor het lezen. Groet!