ICF

Een ICF-coach heeft permanente educatie eenheden voor Continuing Coach Education (CCE) nodig om te laten zien dat hij/zij het vak bijhoudt.

De samenvatting:

  • PCM 1 – 5 Core Competencies + 8 Resource Development = 13 CCEu’s
  • PCM 2 – 5 Core Competencies + 7 Resource Development = 12 CCEu’s

Wat zijn CCE-eenheden en wat kan ik ermee?

Elke ICF gecertificeerde coach moet om de drie jaar zijn/haar certificering vernieuwen. Hiervoor moet je aantonen dat je je vak bijhoud. In totaal moet een coach 40 CCEU’s hebben verzameld. Dit zijn Continuing Coach Education Units (1 CCEU = 1 uur, met een maximum van 40 CCEu’s).

Er zijn twee soorten CCE-eenheden:

1. Core Competencies

Dit is coachingstraining die direct gerelateerd is aan de ICF-kerncompetenties voor coaches. Mentorcoaching en coachingsupervisie leveren ook CCEU’s op in Core Compentencies.

2. Resource Development

Training in vaardigheden die bijdragen aan de professionele ontwikkeling van een coach (bijv. persoonlijke ontwikkeling, coachingstools of -beoordelingen, het opbouwen van een coachpraktijk) en die niet primair betrekking hebben op de ICF-kerncompetenties.